گر تا الان پس از شنیدن «قوی ترین مرد دنیا کیست؟» بلافاصله به یاد حسین رضازاده می افتادید که با رکورد 5/263 کیلوگرم در حرکت دوضرب رکورد جاودانه یی را به نام خود ثبت کرده بود، دیگر باید کم کم عادت کنید که پس از شنیدن این سوال نام کاظم رجبی را بر زبان بیاورید. وزنه بردار 100«کیلوگرم کاروان ورزشی ایران در پارالمپیک 2008 که روز گذشته پنجمین مدال طلای ایران را به گردن آویخت کسی نبود جز «کاظم رجبی»: کسی که هفت ماه پیش به هر کسی وعده می داد قوی ترین مرد دنیا شود ولی آنقدر حرف های او را جدی نگرفتند تا بالاخره در مسابقات وزنه برداری پارالمپیک پکن طلای دسته 100«کیلوگرم را مال خود کرد. تمام کسانی که پخش مستقیم رقابت او را با دیگر وزنه برداران دنبال می کردند در جریان قهرمانی عجیب او بودند. رجبی در انتخاب ابتدایی خودش وزنه 5/257 کیلوگرمی را بالابرد تا با اختلاف 5/17 کیلوگرمی نسبت به «وارن کاردنس» وزنه بردار استرالیایی طلای خودش در پارالمپیک را قطعی کند. جالب اینکه کاظم رجبی با مهار آن وزنه رکورد جهانی دسته100«کیلوگرم و البته رکورد پارالمپیک را به نام خود ثبت کرد ولی او باز هم به این قناعت نکرد و با انتخاب وزنه 265 کیلوگرمی به دنبال ثبت یک رکورد دیگر بود. البته در سالن مسابقات همه دیدند که او ابتدا 260 کیلوگرم را انتخاب کرد ولی پس از گذشت چند ثانیه نظرش عوض شد و 5 کیلوگرم دیگر به آن وزنه اضافه کرد. تمام تماشاگران ایرانی مسابقه می دانستند او چرا 265 کیلوگرم را انتخاب کرده است. به هر حال وقتی بدانید رکورد جهانی رضازاده 5/263 کیلوگرم است و هنگامی که بفهمید کاظم رجبی در چند ماه گذشته برای شکستن رکورد حسین رضازاده خواب و خوراک نداشته دیگر چندان برایتان عجیب نخواهد بود که رجبی با چه استدلالی وزنه 265 کیلوگرمی را انتخاب کرده است. به هر حال او در تلاش اول خودش برای مهار وزنه 265 کیلوگرمی ناموفق بود و با سه چراغ قرمز داوران مواجه شد اما آخرین تلاش او با سه چراغ سفید همراه شد تا او قوی ترین مرد دنیا لقب بگیرد. باید اضافه کنیم رجبی در پارالمپیک 2004 آتن هم با مهار 5/242 کیلوگرم مدال طلای آن مسابقات را مال خود کرده بود و پس از گذشت چهار سال با 5/22 کیلوگرم پیشرفت رکورد جهانی فوق سنگین پارالمپیک را مال خود کرد. به هر حال پس از این باید نام کاظم رجبی را به عنوان قوی ترین مرد دنیا ثبت کنیم. حتی اگر او معلول باشد و به اجبار در پارالمپیک مسابقه دهد. رجبی پنجمین طلای ایران را در روز آخر مسابقات کسب کرد. پیش از او حمزه محمدی در وزنه برداری، جواد مردانی در پرتاب دیسک، محمدرضا میرزایی در پرتاب نیزه و تیم ملی والیبال نشسته چهار طلای دیگر را برای ایران ثبت کرده بودند. از سوی دیگر هم 6 مدال نقره و دو برنز دیگر ورزشکاران ایرانی باعث شد کاروان ورزشی ایران با کسب مجموع 13 مدال، در رتبه بیست و دوم جدول توزیع مدال های پارالمپیک بایستد: اتفاقی که احتمالاً با رضایت نسبی محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی همراه شود.
دسته ها : دانستنیها

 «امروز می پـرسـد: روز قـیامت دیگر چه وقت است ـــ ولی وقتی نور چشم را بگیرد ـــ و ماه ناپدید بشود ــ و خورشید و ماه یکی شوند ـــ آنروز می گـوید: گریزگاه کجاست»! قیامت 6ــ10

«وقتی خورشید حجیم شود وستارگان تیره شوند (بمیرند)». تکویر 1ــ2

«و وقتی جو کنده شود». تکویر 11

« و وقتی دریاها طغـیان کنند». انفطار 3

« و وقتی دریاها به غلیان آمده و تبخیر شوند». تکویر 6

« وقتیکه ستارگان کم کم تمام شوند». مرسلات 8

نکات آیات: 1ـ خورشید حجیم خواهد شد. 2ـ چشم را برق خواهد گرفت. 3ــ دریاها طغیان خواهند کرد. 4ـــ دریاها تبخیر خواهند شد. 5ـــ مـاه خـواهـد گرفت.6ـــ جو کـنـده خواهد شد.7ــ جو نسبت به زمین بمثابه پوست می ماند. 8ـ ماه و خـورشید یکی خواهند شد. 9ـ ستارگـان تیره خواهند شد (خواهند مرد). 10ـــ ستارگان کم کم تمام خواهند شد.
1ــ خورشید حجیم خواهد شد:
خورشید از هـیـدروژن و هلـیوم تشکیل شده است. بدلیل دمای بـسـیـار بـالای درون آن پیوسته هیدروژن آن تجزیه میشود و به هلیوم و حجم عظیمی از انرژی که گرما و نور و تشعشعات بـاشـد تبدیل میشود. هـیـدروژن آن روزی تـمام می شود و منبع هلیوم آن متلاشی می شـود و دمـای آن بالا میرود. بـه دلیل افـزایـش دما بخش (انبار) هـیدروژن به بیرون هل داده می شود و خورشید گسترش پیدا می کند و غـول آسایِ سرخ رنگ می شود. بعد دوباره کم کم جمع می شود و بعد دوباره امتداد پیدا می کند وبعد دوباره جمع و کوتوله سفید رنگ میشود. (عمر خورشید 5000 مـیـلـیـون سـال دیـگـر بـرآورد می شـود. ایـن تـخـمـیـن با بررسی انواع انفعـالات هــسـتـه ای مـوجـود در خورشید و در ترکیب خورشید و حساب اشعه های خارج شونده از آن، و حساب جرم آن زده شده است و بستگی به این دارد که: اولاًخورشید پیوسته هـمـیـن اندازه از ماده را تجزیه کند. و ثانیاً: نحوه تجزیه و فعل و انـفـعالات درون خورشید پیوسته به هـمین منوال کنونی خود ادامه داشته باشد. و این چیزی است که انسان از آن مطمئن نیست).
(مصدر تکویر در اصل بمعنی پیچاندن چیزی دور چیزی است. بعد بطور ضمنی بمعنی حجیم شدن، پف کردن، در خود جا دادن یا فرو بردن، کوره شدن و غیره بکار رفته است).
2ــ چشم را برق خواهد گرفت:

هنگامیکه خورشید گسترش پیدا می کند و غول آسا میشود، گازهای داغ آن سرد می شود و رنگ زرد آنها به رنگ سرخ تغییر می کند، ولی از آنجا که با غول آسا شدن آن قطر آن حدود 150 بار بزرگتر می شود و به ما خیلی نزدیک میشود علی رغم سردتر شدن گازهای آن درخشندگی و پرتو آنها برای ما خیلی خیلی بیشتر از آنچه فعلاً هست خواهد شد، و این باعـث برق گرفتن چشم خواهد شد.

3ــ دریاها طغیان خواهند کرد:
از آنجا که دمای هـوای قـطبها در حدی نیست که بـرفـهـای آن آب شـونـد سال بسال بر اندازه برف و یخ آنها افزوده می شود. و به هـمان اندازه نیز از آب دریا رفـته رفـته کاسته میشـود. وقـتی خـورشـیـد آغاز به گسترش پیدا کردن می کند دمای حرارت روی زمین بالا می رود و باعث ذوب شـدن بـرفـهـای قطبها میشود. با آب شدن آنها سطح آب دریاها بالاتر می آید و بهاین ترتیب دریاها طغـیان می کنند.


4ـــ دریاها تبخیر خواهند شد:
در ادامه گـسـتـرش خـورشـیـد و پـیـوسـته بالاتر رفـتن دمای حرارت در زمین، آبهای روی زمین تبخیر خواهند شد.


5ـــ ماه خواهد گرفت:
با افـزایش گرما و تبخیر شدن دریاها، جو زمین یکپارچه پر از بخار می شودو ماه دیده نخواهـد شد.
6ـــ جو کنده خواهد شد:
با گسترش خورشید و افزایش دماو تـبخیر دریاها، جو زمین از محدوده زمین خارج می شود و به فضا می رود. گرمای روی زمین روزها گرمتر از درون تنور خواهد شد.
7ــ جـو نسبت به زمین بمثابه پوست می ماند:
واژه «کشط» به معنی پوست کـنـدن اسـت. و «کـشـط شـدن» جـو به این معنی است که جو زمین بمثابه "پوست زمین" می ماند. قـطر زمین 12800 کـیلومتر است و ارتفاع جو 1000 کـیلومتر. یعنی ارتفاع جو نسبت به قطر زمین تقریباً یک سیزدهم است.این نسبتِ جو نسبت به قـطـر زمـین مانند نسبت پوست به مـیـوه می ماند.

8ــ ماه و خورشید یکی خواهند شد:
وقـتـی خورشید امتداد پیدا می کند و بزرگ می شود ابتدا عطارد را می بلعد که در فاصله 58 میلیون کیلومتری آن قراردارد. بـعـد زهره را می بلعـد که در فاصله 108 میلیون کیلومتری آن قرار دارد. و بعـد نوبت ماه میرسد و ماه را می بلعد. در آن زمان البته فاصله ماه تا زمین بیشتر از آنچه امروزه هست خواهد بود، چون ماه هر سال 3 سانتیمتر از زمین دور می شود. و بهاین ترتیب ماه و خورشید یکی خواهند شد.

9ـــ ستارگان تیره خواهند شد (خواهند مرد):
ستارگان نیز مانند سایر پدیده هـای دیگر تولد و زندگی و مرگ دارند. برخی ازستاره هائی که می بینیم از خیلی وقتها پیش مرده اند و ما فـقـط نورآنها را می بینیم، و بـقـیه نیز خواهند مرد.
10ـــ ستارگان کم کم تمام خواهند شد:
در داخل کهکـشـانـهـا از ابرهای گازی موجود در آنها بطور متوالـی ستاره های جدید متولد می شوند. ولی آن ابرهای گازی روزی تمام خواهند شد. وقتـی هـمـه گـازهای موجود در ابرهای گازی تمام شـوند سـتـاره هـای جـدیـد دیـگـری نمی توانند متولد شوند، و به این ترتیب ستارگان کم کم تمامخواهـند شد.

وضـعـیـت آسـمـان در آغـاز قـیامـت

« وقتی آسمان (منظومه شمسی) از هم گسیخته شود، مانند "گـُلی به شکلِ روغنِ ته مانده غذای سرخ کرده" خواهـد شد (رحمن: 37)». «روزیکه آسمان مانند چیزگداخته (یا روغن گداخته) شود ( معارج 8)».
(«دِهان» بمعنی: روغنِ سرخِ روشن، باقیمانده روغن، ته مانده روغن خوراک سرخ کرده شده ــ روغن مالیدنی ــ جای لیز و لغزنده ــ چرم سرخ ــ و ابزار روغن مالی است. و همینطور یکی از دو جمع «دُهن» است. دُهن روغن جامد است، (به روغن مایع «زیت» گفته می شود و به روغن جوشان و گداخته«مُهل»). دُهن همینطور به بارانضعیف گفته می شود (بارانی که زمین را کمی چرب و نرم می کند).
«مُهل» بمعنی: چیزی است که با آرامش با آن کار و برخورد می شود. و در معنی دوم خود به: هر چیز داغ و گداخته (از جمله روغن داغ و گداخته) ــ چرک، زرداب ــ طلا، نقره ــ چیزیکه قطره قطره می چکد ــ و اشیائیکه در تنور به نان می چسبند، اطلاق شده است.
وقـتی خورشید گسترش پیدا می کند، برخی از سیارات را می بلعد و برخی دیگر باقی می مانند. و مـنظـومه شمسی از هم گسیخته می شود، و همانطور که قرآن آنرا توصیف نموده و در تصویر می بینیم مانند "روغـن تـه مـانـده خـوراک سـرخ کرده" و مانند"روغن یا چـیـز گـداخـتـه" خـواهـد شـد.

مردگان زنده خواهند شد و رستگار شوندگان نجات داده خواهند شد
روز قیامت پس از دمـیـده شـدن دوباره در شـیـپـور مردگان زنـده می شـونـد. پـس از حـسـاب و کـتـاب، کـسانیکه رسـتگار می شوند از شرایطی که دیدیم نجات داده می شوند ولی کـسانیکه رستگار نمی شـوند هـمـانـجا جا گـذاشـتـه می شوند.

«روز قیامت می بینی "کسانیکه خـدا را دروغ پنداشتند"روسـیـاه شـده اند. آیـا جای افراد متکبر نباید در جهنم باشد؟! ولی کسانیکه نیک زندگی کردند خدا آنها را با رسـتـگاریشان از آن شرایط بیرونخواهد برد. نه آسیبی خواهند دید و نه خودشان اندوهِ چیزیرا خـواهند داشت»!

 «و خواهند گفت: بهآن ایمان آوردیم! ولی چطور می خـواهند چیزیکه در فاصله دور در پرواز است را با دست بگیرند»؟
در روز رستاخیز کسانیکه به آن ایمان نیاورده بوده اند وقـتی آنرا ببینند می گویند: به آن ایمان آوردیم!
قرآن ایمان آوردن آنها در آن نقطه را به «با دست گرفتن پرنده درحال پرواز درفاصله دور» تشبیه کرده، که امری غیر ممکن است. یعنی آنجا وقت ایمان آوردن نیست وایمان آنها پذیرفـته نخواهد شد!

 و در شـیـپـور دمـیـده خواهد شد و هـر کـه در زمین و سـیارات باشد بیهـوش شده و می میرد غیر از آنکه خدا آنرا استثناء کرده باشد».

نکات آیه:

1ـــ صدا انسان را بیهوش می کند و می کشد: واحد اندازه گیری شدت صدا دسیبل است. پائین ترین صدائی که انسان می تواند بشنود20 دسیبل است. هنگامیکه شدت سر و صدا نزدیک 45 دسیبل است انسان به آسودگی نمی تواند بخوابد، نزدیک 85 دسیبل دردهای گوش آغاز می شود. در سر و صداهای نزدیک به 90 دسیبل آدم نمی بایست 8 ساعت بیشتر در آن فضا بماند، در 100 دسیبل نمی بایست بیش از دو ساعت بماند، در 110 دسیبل نمی بایست بیش از نیم ساعت بماند، و به 160 دسیبل که برسد آدم کر می شود.

در شدت سر و صدای دستگاهای ما فوق صوت که به 200 دسیبل می رسد بافت های خیلی از جانواران دریائی دریده می شود و می میرند. پرنده بلدرچین اگر صدای رعد شدید بشنود می میرد. فـشار موج بالای 200 دسیبل برای انسان کشندهاست. مثلاً انفجار یک بمب اتم در فـاصله 500 متری می تواند انسان را بکشد. (البته گرمای آن در آن فاصله کشنده تر است ولی در صورت کشته نشدن با گرمای آن از صدای آن می میرد).

2ـــ هنگام قیامت کسانی در سیارات خواهند بود: موقعیت عـلـمی انـسـان امـروز و رفـتن وی بـه مـاه درسـتی رفــتـن انـسان به سیارات دیگر و بودن وی در آنها را تأیید می کند.

تأثیرات زلزله روی موجودات زنده

«مـردم! رهنمودهای آفریدگار خود را بکار بگیرید که لرزش روز رستاخیز لرزشی بی سابقه است ـــ روزیکه با آن مواجه شوید: هر شـیر دهنده در حال شیر دهی شیرخوار خود را رها می کند وهر ماده بارداری وضع حمل میکند، و مردم را مست می بینی درحالیکه مست نیستند بلکه مجازات خـدا طولانی است».

نکات آیـه:

1ـــ زلزله باعث وضع حمل می شود،انسان را مست می کند، باعث رها نمودن شیردهی می شود:

موجهای صوتی با تناوب ضعیف، با تواتر و تناوب ضعیف تر از شنوائی بشر (مادون صوت) با 7 ــ 15 نوسان در هر ثانیه، بیش از آنچه شنیده شوند احساس می شوند و روی موجودات زنده تأثیر می گذارند. نمونه این نوع تواترو تناوبِ صوتی زلزله ها هستند. زلزله در صورت شـدید بودن و طول کشیدن از جمله همین تأثیراتی که در آیه بیان شده را روی انسان می گذارند. کسیکه در حال شیردادن به نوزاد است شیر دهی نوزاد را رها می کند. کسیکه باردار است وضع حمل می کند. و انسان گیج و منگ میشود یا به توصیف قـرآن "مست" بنظر می رسد.

2ـــ روز رستاخیز با زلزله بی سابقه همراه خواهد بود:

زمین از جهت غرب در جهت شرق بدور خود می چرخد که این امر یکی از دلایل ایجاد شب و روز در روی زمین است. هر صد سال یک هزارم ثانیه از سرعت حرکت زمین بدور خود کاسته میشود (به عبارتی هر یک قرن یک هزارم ثانیه به طول روز اضافه می شود). طوری که حدوداً 4 هزار میلیون سال پیش سرعت زمین آنقدر زیاد بوده است که طول شب و روز 4 ساعت بوده است. نتیجه کم شدن از سرعت زمین اینست که روزی زمین از حرکت باز خواهد ایستاد و بعد بهسمت عکس حرکتِ کنونی خود حرکت خواهد کرد (یعنی از شرق به غرب)، و خورشید نیز از غرب طلوع خواهد کرد. در مدتی که زمین از حرکت باز خواهد ایستاد دچار تنش و لرزشهای سهمگینِِ بی سابقه خواهد شد.

دسته ها : دانستنیها

 

نام اصلی: John Felix Anthony

لقب: John Cena

تاریخ تولد: ۲۳ آپریل ۱۹۷۷

محل تولد: West Newbury, Massechusettes

وضعیت: مجرد

قد: 6′ 3

 

وزن: 260 lbs

محل تعلیم: Ultimate Univercity

تاریخ ورود به کشتی کج: ۲۰۰۱

لقب های دیگر: Prototype (UPW)…..Doctor of Thugganomics

حرکت پایانی: The STF-U Submission

FU/Thuganomics

(The Proto-Bomb(in OVW

(aka The Killswich(in WWE

حرکت های مورد علاقه که زیاد استفاده میکنه:

You Can’t See Me Stalling Suplex

Protoplex/Killswich/Freestyle

Dropkick

Elbow Smash

Rapper Punch

Missile

Running Corner Attack

Spinebuster

Pump it Up

 

افتخارات:

او یک بار کمربندUPW Heavyweigh Title و یک بار کمربند OVW Heavyweigh Title رو داشته.

او همچنین چند وقت به همراه یارش یعنی Rico Constantino کمربند OVW Southern Tag Team Title رو داشته.

در رسمنیا ۲۰ با شکست دادن حریف خود یعنی Big Show توانست کمربند WWE United States Title رو بگیره.

در نو مرسی ۲۰۰۴ با شکست دادن حریف خود یعنی Booker T توانست کمربند WWE United States Title رو بگیره.

در رسمنیا ۲۱ با شکست دادن JBL توانست کمربند WWE رو بگیره.

در رویال رامبل ۲۰۰۶ هم با شکست دادن Edge تونست کمربند WWE رو بگیره.

او با شان مایکل صاحب کمربند تگ تیم راو شد.

او همچنان تا امروز تونسته کمربند WWE رو حفظ کنه


دسته ها : دانستنیها

 

نام اصلی:Mark Calloway

لقب:The Undertaker

تاریخ تولد:24مارچ1962(44ساله)

محل تولد:Houston, Texas

وضعیت:متهل ازدواج کرده باSara

وزن:325 lbs

قد:6'10"

مربی او:

Don Jardine

تاریخ ورود به کشتی کچ:1988

لقبهای دیگر:

Texas Red
The Punisher
Master of Pain
"Mean" Mark Callous

حرکت های مورد علاقه که زیاد استفاده میکنه:

Takin Care of Business (Dragon Sleeper)
Oldschool (Walking the ropes axe handle)
Balistic punches
The Big boot
Chokeslam from Hell
Running DDT
The Clothesline

حرکت پایانی:

Last Ride Power Bomb
Tombstone Piledriver

دشمنان:

Kamala
Giant Gonzales
Yokozuna
Ted DiBiase
Irwin R. Shiester
King Kong Bundy
Kama
Bret Hart
Mankind
The Executioner
Goldust
Steve Austin
The Big Bossman
The Rock
Paul Bearer
Kane
Triple H
Hardy Boyz
Maven
Rob Van Dam
Rikishi
Diamond Dallas Page
Steven Richards
Kronik
Booker T
Test
Ric Flair
Kurt Angle
Brock Lesnar
Vince McMahon
John Cena
A-Train
Kane
The Dudley Boyz
John Layfield
John Heidenreich
Muhammad Hassan
Khosrow Daivari
Randy Orton
Mark Henry
Paul Heyman
گرت خالی.

 

افتخارات:

در1آپریل1989با شکست دادنJerry Lawler توانست کمربندUSWA Unified Heavyweight title رو بگیره.

در5اکتبر1989توانست کمربندUSWA Texas Heavyweight title رو بگیره.

در27نوامبر1991با شکست دادنHulk Hogan توانست کمربندHulk Hogan رو بگیره.

در رسمنیا 13با شکست دادنSycho Sid توانست کمربندWWF Heavyweight title رو بگیره.

در26جولای1998به همرای یارشSteve Austin با شکست دادنKane & Mankind توانست کمربندWWF Tag Team titles رو بگیره.

در23می1999با شکست دادنSteve Austin توانست کمربندWWF Heavyweight title رو بگیره.

درسامراسلم1999به همراه یارشBig Show توانست با شکست دادنKane & XPac کمربندWWF Tag Team title رو بگیره.

در10سپتامبر1999به همراه یارشBig Show توانست با شکست دادنThe Rock & Mankind کمربندWWF Tag Team title رو بگیره.

در18دسامبر2000به همراه یارشThe Rock با شکست دادنEdge & Christian کمربندWWF Tag Team title رو بگیره.

در19آپریل2001به همراهKaneتوانست با شکست دادنEdge & Christian کمربندWWF Tag Team title رو بگیره.

در30آگوست2001به همراه یارش یعنیKaneتوانست با شکست دادنDDP & Chris Kanyon کمربندWWF Tag Team title رو بگیره.

در8سپتامبر2001به همراهKaneتوانست با شکست دادنSean O'Haire & Chuck Palumbo کمربندWCW Tag Team titlرو بگیره.

در9 دسامبر2001با شکست دادنRob Van Dam توانست کمربندWWE Hardcore title رو بگیره.

در19می2002با شکست دادنHulk Hogan توانست کمربندWWE Undisputed title رو بگیره

دسته ها : دانستنیها
آشنایی باWWE:

دبیلو دبیلو ایی(wwe)مخفف World Wrstling Entertainmentهست .

WWEشامل بازیهای زیادی هست که فوق العاده اون رو متنوع کرده برای مثال:

Hell in a Cell:بازی که در داخل یک قفس سر بسته روی رینگ اصلی انجام میشه. استفاده از وسیله هایی مثل صندلی،پونز،پله،سیم خاردار و غیره... مجاز هست بالای قفس هم میشه بازی کرد..

<<توضیح مطلب اینکه در اینجا کارهایی که انجام میشه مثلا مثل استفاده از سیم خاردار fakeیا غیره واقعی نیست>>

WWEشامل دو رینگ اصلی که به طور هفتگی برگزار میشه به نام های :
Raw & SmackDown مباشد.
دو رینگ دیگه هم وجود داره به نام های :Heat & Velocity که اینا به صورت هفتگی برگزار میشه.
یه چیز دیگه هم وجود داره که WWE رو خیلی زیبا کرده به نام PPV مخفف
pay-per-view .

بازیهای که سالانه انجام میشه.مثل Wrestlemanina.
چند تا از ppvها رو اسم میبرم:
Royal Rumble
Wrestlemanina
BackLash
Bad Blood
SummerSlam
در کل مسابقات کشتی کج به دونوع تقسیم میشوند

HARDCOREو NORMAL
که به مراتب مسابقات HARDCOREجنبه حرفه ای رو در بر داره ومسابقات NORMALهمین مسابقاتی هستش که ما بیشتر شاهد اونها هستیم که شکل نمایشی داره

برخی از اصطلاحات

1 PIN-= منظور 3 شماره ای هست که داور پس از اجرای ضربه فنی که ضربه هر کسی مربوط به خود ش میباشد یا موقعی که یکی از حریفان نفر دیگر رو به اصطلاح خاک کرده و اماده برای شمارش هست .

2 SUMBIT- =همان فشار دادن بعضی از نقاط حساس بدن مثل صورت – گردن – کتف و یا پیچاندن دست وپای حریف همراه با فشار زیاد برای اینکه شخص مقابل از ادامه مبارزه صرف نظر کنه

3 INTERFERENCE- =بعضی از مواقع که 1 یا2 و یا چند نفر که معمولا خارج از سالن هستند به هوای یک نفر وارد رینگ میشن و شروع به کتک زدن شخص دیگه میکنن

انواع مبارزه

1 –1 VS 1- MATCH که به مبارزه تک به تک معروف هستش البته در این نوع مبارزه نیز حریفان میتوانند برای خود MANAGER یا همان یار کمکی انتخاب کنند که در بیرون از سالن هستند و فقط در مواقع نیاز شخص اصلی وارد رینگ میشوند

2 - مبارزات TAG که به دو نوع

------ 2VS2 TAG TEAM MATCH= در این نوع مبارزه که یک نفر از هر تیم خارج از رینگ هستش و در شرایتی که یک نفر از کسانی که درون رینگ هست به یار کمکی خودش دست بده یا در مواقعی که داور PIN رو اعلام کنه میتونن وارد رینگ بشن البته در این نوع مبارزه نفر سومی رو هم بعنوان MANAGER میتوان انتخاب کرد

------ = 2VS2 TORNADO MATCHدر این نوع مبارزه 2 تا تیم 2 نفره از اول درون رینگ مبارزه میکنند

3- TRIPLE –THRET- MATCH= نوعی مبارزه 3 نفره که بطور جداگانه با هم مبارزه میکنند هر کدوم موفق بشه کسی رو شکست بده نفر سوم رو هم شکست داده

4- FATAL- 4-WAY =در این نوع مبارزه نفر اول که حریفشو شکست بده برنده نهایی هستتش

5-BATEL -ROYAL = در ایننوع مبارزه نفر اخر که رینگ می مونه برنده هستش یعنی باید 2 یا هر 3 نفر رو شکست بده

6 - 2VS1 HANDICAP- MATCH = که 2 به 1 هستش

7- 3VS1 HANDICAP- MATCH = که 3 به 1 هستش

مسابقات HARDCORE نیز از همین قوانین تبعیت میکنند اما با کمی تفاوت مثل حق استفاده از برخی وسایل مانند صند لی – تخت - میز و..... درون رینگ رو دارند البته در مسابقات NORMAL هم استفاده از این نوع وسایل خارج از رینگ موردی ندارد ولی درون رینگ خطا محسوب میشه شخص خطا کار مبارزه رو میبازه

......... مبارزه های دیگری از رده HARDCORE وجود داره مثل قفس – میز – نوردبان – و..... که در این حالت مبارزه " امکان داره تعداد راندهای مبارزه به 2 یا 3 راند هم کشیده بشه و کمتر کسانی در این مبارزات شرکت میکنند برای اینکه کم و بیش به واقعیت نزدیکتره
__________________
دسته ها : دانستنیها

1-خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو به چه رنگ بود،
بلکه از تو خواهد پرسید که چگونه انسانی بودی؟۲- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه لباس هایی در کمد داشتی ،
بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر لباس پوشاندی؟

۳- خداوند از تو نخواهد پرسید زیربنای خانه ات چندمتر بود،
بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر در خانه ات خوش آمد گفتی؟

۴- خداوند از تو نخواهد پرسید در چه منطقه ای زندگی می کردی،
بلکه از تو خواهد پرسید چگونه با همسایگانت رفتار کردی؟

۵- خداوند از تو نخواهد پرسید چه تعداد دوست داشتی،
بلکه از تو خواهد پرسید برای چندنفر دوست و رفیق بودی؟

۶- خداوند از تو نخواهد پرسید میزان درآمد تو چقدر بود،
بلکه از تو خواهد پرسید آیا فقیری را دستگیری نمودی؟

۷- خداوند از تو نخواهد پرسید عنوان و مقام شغلی تو چه بود،
بلکه از تو خواهد پرسید آیا سزاوار آن بودی وآن را به بهترین نحو انجام دادی؟

۸- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه اتومبیلی سوار می شدی،
بلکه از تو خواهد پرسید که چندنفر را که وسیله نقلیه نداشتند به مقصد رساندی؟

۹- خداوند از تو نخواهد پرسید چرا این قدر طول کشید تا به جست و جوی رستگاری بپردازی،
بلکه با مهربانی تو را به جای دروازه های جهنم، به عمارت بهشتی خود خواهد برد.

۱۰- خداوند از تو نخواهد پرسید که چرا این مطلب را برای دوستانت نخواندی،
بلکه خواهد پرسید آیا از خواندن آن برای دیگران در وجدان خود احساس شرمندگی می کردی؟

دسته ها : دانستنیها
1- به غیر از انسانها برخی معتقدند فیل ها و گوریل ها نیز میتوانند گریه کنند اما نه به پیچیدگی گریه انسانها.حیوانات دیگر اغلب هنگام درد کشیدن،وارد شدن اجسام خارجی در چشمها و یا خشک شدن چشمها دچار اشک ریزش میشوند.حیوانات (به ویژه نوزادان آنها) بصورت آوایی و مانند نوزادان تازه متولد شده گریه میکنند بدون تولید اشک.

2- غدد اشکی روزانه در حدود 2 قاشق پر چایخوری اشک تولید میکنند.

3- هر پلک زدن (باز و بسته کردن چشم) در حدود 100-150 میلی ثانیه بطول می انجامد.انسانها بطور متوسط هر 2 تا 10 ثانیه یکبار و 10 بار در دقیقه پلک میزنند.

4- شور بودن اشک عمدتا به علت وجود کلراید سدیم و پتاسیم در اشک میباشد.میزان نمک موجود در اشک با میزان نمک پلاسمای خون برابراست.

5- از آنجایی که جنین نیز در درون رحم قادر به گریه کردن است بنابراین گریه کردن نمیتواند یک رفتارآموختنی باشد.اما فرهنگ، سن، جنسیت، فرآیند اجتماعی شدن، شخصیت، روابط و بافت اجتماعی همگی میتوانند در شکل بیان گریه تعیین کننده باشند.

6-PH اشک اندکی قلیایی و خود اشک ترش و شور مزه میباشد.

7- سرفه شدید، استفراغ، احتقان بینی، آلرژی بینی، التهاب یا عفونت بینی و یا چشم و اختلالات عصبی نیز میتواند باعث اشک ریزش گردند.

8- گریه کردن در برخی فرهنگها عملی کودکانه و غیر موقر محسوب شده و گریستن در انظار عمومی تقبیح میگردد.

9- علت اشک ریزش هنگام خمیازه کشیدن و یا خندیدن وارد شدن فشار به غدد و کیسه اشکی میباشد.علت دیگر آن میتواند این مسئله باشد که غدد اشکی تحت کنترل سیستم عصبی خود مختار میباشند. این سیستم عصبی تمام کارکردهای غیرارادی را کنترل می کند. هنگامی که این اعصاب تحریک میشوند (هنگام خمیازه) غدد اشکی نیز اندکی تحریک میگردند.

10- بسیاری از افراد به علت مبتلا بودن به خشکی چشم قادر به گریه کردن نمیباشند. اما دراختلال دیگری که در پی آسیب به مغزایجاد میگردد فرد مبتلا ممکن است بطور مداوم برای ساعتها بدون علت گریه کند.

11- علت سوزش و اشک ریزش چشمها هنگام خرد کردن پیاز به علت وجود آنزیمها و آمینو اسید سولفوکساید موجود در سلولهای پیاز میباشد.آمینو اسید سولفوکساید توسط آنزیمهای پیاز به سولفینیک اسید تبدیل میشود، که بسیار ناپایدار بوده و فورا به گازی فرار تبدیل میگردد. هنگامی که این گاز با آب درون چشم (اشک) ترکیب میگردد تولید اسید سولفوریک ملایمی را میکند که باعث سوزش و اشک ریزش میشود.با افزایش تولید اشک بدن سعی میکند تا اسید سولفوریک را رقیق و از چشمها بشوید.
دسته ها : دانستنیها
توضیح‌ کلی
سکسکه‌ عبارت‌ است‌ از انقباضات‌ ناخودآگاه‌ و مکرر عضله‌ دیافراگم‌. سکسکه‌ یک‌ علامت‌ است‌ و نه‌ یک‌ بیماری‌. در ایجاد سکسکه‌ دیافراگم‌ (عضله‌ بزرگ‌ و نازکی‌ که‌ قفسه‌ سینه‌ را از شکم‌ جدا می‌سازد) و عصب‌ فرنیک‌ (عصبی‌ که‌ دیافراگم‌ را به‌ مغز وصل‌ می‌کند) نقش‌ دارند. تقریباً همه‌ ممکن‌ است‌ دچار سکسکه‌ شوند، حتی‌ جنینی‌ که‌ در رحم‌ مادر است‌.

علایم‌ شایع

یک‌ صدای‌ تند و سریع‌ که‌ در اثر گرفتگی‌ دیافراگم‌ از دهان‌ خارج‌ می‌شود. این‌ گرفتگی‌، عضلات‌ ته‌ گلو را به‌ هنگام‌ دم‌ می‌بندد.

علل‌
تحریک‌ اعصابی‌ که‌ عضلات‌ تنفسی‌، خصوصاً دیافراگم‌، را تحریک‌ می‌کنند. علت‌ سکسکه‌ کوتاه‌مدت‌ معمولاً ناشناخته‌ است‌. در صورتی‌ که‌ سکسکه‌ طولانی‌مدت‌ باشد یا به‌طور مکرر رخ‌ دهد، امکان‌ دارد به‌ علل‌ زیر ایجاد شده‌ باشد:
خوردن‌ یا آشامیدن‌ غذا یا نوشیدنی‌ داغ‌ یا مواد تحریک‌کننده‌
بیماری‌های‌ پرده‌ جنب‌ (پرده‌ نازکی‌ که‌ روی‌ ریه‌ها را می‌پوشاند).
ذات‌الریه‌
اورمی‌ (جمع‌ شدن‌ مواد زاید سمی‌ در اثر نارسایی‌ کلیه‌)
الکلی‌ بودن‌
مصرف‌ بعضی‌ از داروها
اختلالات‌ معده‌، مری‌، روده‌ یا لوزالعمده‌
حاملگی‌
تحریک‌ مثانه‌
هپاتیت‌
گسترش‌ سرطان‌ از یک‌ قسمت‌ از بدن‌ به‌ کبد یا قسمتی‌ از پرده‌ جنب‌
سابقه‌ عمل‌ جراحی‌ اخیر، خصوصاً جراحی‌ روی‌ شکم‌
علل‌ عاطفی‌
عوامل‌ افزایش‌ دهنده‌ خطر
وجود یک‌ بیماری‌ که‌ سطح‌ سلامت‌ فرد را پایین‌ آورده‌ باشد.
سابقه‌ عمل‌ جراحی‌ اخیر
مصرف‌ داروها، خصوصاً آنهایی‌ که‌ معده‌ را آزرده‌ می‌سازند.
پربودن‌ معده‌
خنده‌ شدید یا احساسات‌ قوی‌
تغییر در دمای‌ محیط‌
مصرف‌ الکل‌

پیشگیری‌
در حال‌ حاضر نمی‌توان‌ از آن‌ پیشگیری‌ کرد.
عواقب‌ مورد انتظار
سکسکه‌ کوتاه‌مدت‌ معمولاً نشان‌دهنده‌ بیماری‌ نیست‌. این‌ نوع‌ سکسکه‌ به‌طور خود به‌ خودی‌ یا غالباً با درمانی‌ که‌ شرح‌ آن‌ داده‌ خواهد شد برطرف‌ می‌شود. سکسکه‌ مداوم‌ فرد را مستأصل‌ می‌کند و نیاز به‌ انجام‌ اقداماتی‌ برای‌ فهمیدن‌ دلیل‌ آن‌ وجود دارد.

عوارض‌ احتمالی

عارضه‌ای‌ وجود ندارد، مگر این‌ که‌ سکسکه‌ طولانی‌مدت‌ باشد و وجود یک‌ بیماری‌ جدی‌ را مطرح‌ کند.
درمان‌

اصول‌ کلی

روش‌هایی‌ که‌ در این‌ جا ذکر می‌شوند برای‌ دوره‌های‌ کوتاه‌مدت‌ سکسکه‌ هستند. سکسکه‌ طولانی‌مدت‌ باید تحت‌ بررسی‌ پزشکی‌ قرار گیرد. یک‌ یا تعداد بیشتری‌ از روش‌های‌ زیر را به‌ کار بندید تا بهترین‌ آنها برای‌ شما معلوم‌ شود.
نفس‌ خود را نگاه‌ دارید و تا 10 بشمارید.
داخل‌ یک‌ کیسه‌ کاغذی‌ تنفس‌ کنید. از کیسه‌ پلاستیکی‌ استفاده‌ نکنید زیرا ممکن‌ است‌ به‌ سوراخ‌ بینی‌ بچسبد.
انگشت‌ شست‌ خود را بین‌ دندان‌ها و لب‌ بالا قرار دهید. سپس‌ لب‌ بالا را با انگشت‌ سبابه‌ خود، درست‌ در زیر سوراخ‌ بینی‌ سمت‌ راست‌، فشار دهید.
انگشتان‌ سبابه‌ خود را حدود 20 ثانیه‌ داخل‌ هر دو گوش‌ فشاردهید.
یک‌ لیوان‌ آب‌ را به‌ سرعت‌ بنوشید.
نان‌ خشک‌ یا یخ‌ خرد شده‌ قورت‌ دهید.
زبان‌ خود را به‌ ملایمت‌ بکشید.
چشمان‌ خود را ببندید و فشار ملایمی‌ را به‌ کره‌های‌ چشم‌ وارد کنید.
یک‌ قاشق‌ چایخوری‌ شکر خشک‌ بخورید.
داروها
معمولاً دارویی‌ برای‌ اختلال‌ مورد نیاز نیست‌.

فعالیت‌
محدودیتی‌ برای‌ آن‌ وجود ندارد.
رژیم‌ غذایی‌
رژیم‌ خاصی‌ توصیه‌ نمی‌شود.

در این‌ شرایط‌ به‌ پزشک‌ خود مراجعه‌ نمایید
اگر سکسکه‌ بیش‌ از 8 ساعت‌ طول‌ بکشد.
اگر احتمال‌ می‌دهید که‌ دارویی‌ باعث‌ سکسکه‌ شما شده‌ است‌.
دسته ها : دانستنیها
از شایع‌ترین علل قابل توجه تیرگی زیر چشم‌ها می‌توان به انواع آلرژی‌ها اشاره کرد.
آقای دکتر، زیر چشمانم همیشه تیره است شما نمی‌دانید علت این تیرگی چیست؟ آقای دکتر، ممکن است گودی زیر چشمانم ارثی باشد؟دکتر، زیر چشمانم همیشه گود رفته است اما مدتی است این گودی تیره شده و روی چهره‌ام تاثیر خیلی بدی گذاشته است. آیا می‌شود کاری کرد؟
اینها پرسش‌هایی است که شما کمابیش با آنها آشنا هستید. سوالاتی که بیشتر از روی ناامیدی مطرح می‌شود و پاسخ چندان امیدوارکننده‌ای ندارد...
دسته ها : دانستنیها
گروهی از دانشمندان سازمان فضایی آمریکا با ارائه برنامه ای شگفت انگیز اعلام کردند به منظور نجات زمین از گرمای جهانی و افزایش طول عمر آن می توان این سیاره را به مداری دورتر انتقال داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان به منظور جلوگیری از افزایش حرارت زمین شیوه ای غیر طبیعی را کشف کرده اند: حرکت دادن زمین به نقطه ای خنک تر از منظومه خورشیدی. تنها ابزاری که برای انجام این انتقال نیاز خواهد بود چند ستاره دنباله دار در نزدیکی زمین است و پس از آن سیاره زمین در منطقه ای ایمن و خنکتر از منظومه خورشیدی قرار خواهد گرفت.

ایده حرکت دادن زمین به منظور بهبود دادن موقعیت بین سیاره ای زاییده افکار گروهی از دانشمندان ناسا و اخترشناسان آمریکایی است که معتقدند با انجام چنین کاری می توان 6 بیلیون سال دیگر به عمر مفید زمین افزود.

گرگ لاگلاین از مرکز تحقیقاتی امز در این باره معتقد است تغییر مدار زمین نیازمند فناوریهای دور از ذهنی نیست، برای انجام چنین کاری می توان از شیوه ای که اکنون برای منحرف کردن شهاب سنگها و ستاره های دنباله دار استفاده می شوند کمک گرفت.

برنامه ای که توسط این محققان ارائه شده است هدایت کردن یک شهابسنگ یا ستاره دنباله دار است به شکلی که از نزدیک ترین فاصله ممکن از زمین عبور کند در این صورت بخشی از نیروی گرانشی آن به زمین منتقل شده و در نتیجه سرعت مداری زمین افزایش پیدا خواهد کرد. به این شکل سیاره زمین به مداری بالاتر از موقعیت کنونی خود و در فاصله ای بیشتر از خورشید قرار خواهد گرفت.

به گفته دانشمندان ناسا چنین راه حلی در کوتاه مدت می تواند برای جلوگیری از بحران گرمای جهانی بسیار موثر باشد. برای هدایت اجرام کیهانی باید از راکتی شیمیایی استفاده کرده و در زمان مناسب به شهاب سنگ یا ستاره دنباله داری ضربه زد.

http://www.1pezeshk.com/archives/earthday.jpg

بر اساس گزارش گاردین، با این حال برای انجام چنین برنامه ای محاسبات بسیار دقیقی لازم است زیرا یک اشتباه بسیار کوچک می تواند منجر به برخورد جرم کیهانی هدایت شده با زمین شود که بر اساس تخمینها، برخورد جرمی با قطر 100 کیلومتر با زمین با سرعتی در مقیاس سرعتهای کیهانی می تواند زمین را از حیات تهی کند.

دسته ها : دانستنیها
X